Cijfers over social media

De cijfers

Social media gebruik in Nederland (2023)

Ellen: ‘Om te beginnen deel ik eerst even wat cijfers zodat je wat meer inzicht hebt in de social media kanalen en het aantal gebruikers.’

In 2023 is het gebruik van sociale media in Nederland opnieuw gestegen, met een totaal van 14,1 miljoen Nederlandse gebruikers van 15 jaar en ouder. Dit is een toename van 400.000 gebruikers ten opzichte van het voorgaande jaar. Opvallend is dat het dagelijkse gebruik van sociale media ook is gestegen, van 107 minuten per dag in 2020 naar 114 minuten per dag in 2023.

Misschien ook wel herkenbaar. Social media zijn namelijk zeer verslavend. Dat is de keerzijde. Maar wij gaan het inzetten voor onze doelen. Namelijk verbinding maken met mensen in jouw omgeving.

Enkele interessante cijfers:

  • Totale gebruikers: In 2023 bereikte het aantal Nederlandse sociale media gebruikers 14,1 miljoen.
  • Leeftijdsgroepen:
    • Jongeren tot 20 jaar besteden gemiddeld 161 minuten per dag op sociale media.
    • Voor de leeftijdsgroep van 20 tot 39 jaar bedraagt het dagelijks gemiddelde 147 minuten.
    • Personen tussen 40 en 64 jaar spenderen gemiddeld 95 minuten per dag aan sociale media.
    • 65-plussers besteden dagelijks gemiddeld 88 minuten aan sociale media.

De groei in sociale media gebruik wordt voornamelijk gedreven door de jongere leeftijdsgroepen, waarbij jongeren tot 20 jaar de hoogste gemiddelde tijdsbesteding laten zien. Deze gegevens benadrukken het belang van een sterke aanwezigheid op sociale media voor zorgverleners, zoals apotheken en huisartsenpraktijken, om effectief te kunnen communiceren met hun diverse doelgroepen.

The big five in het social media landschap bestaat (nu nog) uit Whatsapp, YouTube, Facebook, Instagram en LinkedIn. 

Bronnen: crossinternet